GIỚI THIỆU:

Chùa Tâm Từ là tên gọi tắc của Vườn Di Sản Phật Giáo và Trung Tâm Thiền Quán Metta Tâm Từ. Tâm Từ là trái tim của Phật, là lòng nhân từ, là tình bạn, và là một t́nh thương không vị kỷ, và đó là mục đích tôn chỉ sinh hoạt của Chùa Tâm Từ . Chùa được thành lập vào năm 2010, trên mảnh đất 10 mẫu tây, cách thành phố  San Jose nơi tập trung đông đảo đồng hương Việt nam cư ngụ 20 phút. Chùa do nhà sư Thích Pháp Chơn và Phật tử đạo tâm Chùa Liễu Quán thực hiện nhằm cúng dường Tam Bảo, và giới thiệu hình ảnh cũng như giáo lý của Đức Phật đến cho thế hệ trẻ lớn lên tại Hoa Kỳ và góp phần vào truyền bá chánh pháp đến cho những người tây phương muốn tìm hìểu về Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Vì vậy, Chùa Tâm Từ nhắm đến để lại một di sản Phật Giáo cho nhiều thế hệ tương lai bằng một vườn cảnh đặc biệt, với nhiều tác phẩm Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Chùa Tâm Từ không có các vị La Hán, mà thay vào đó bằng hình ảnh của chư Phật, Bồ Tát, lịch sử cuộc đời đức Phật 36 bức, Bộ kinh Pháp Cú 75 trụ bao gồm các trụ về Tam Quy và ngũ giới, Chú Đại Bi và các lời kinh căn bản. Bộ kinh A Di Đà giới thiệu cảnh tây Phương Tịnh Độ gồm 30 Bức,  các vị thiền sư Việt Nam, như Vua Hùng Vương, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Tổ Sư Liễu Quán, Bồ Tát Quảng Đức, tượng mẹ bồng con. Tất cả các tác phẩm đã được chuyển về trên mảnh đất này. Chùa Tâm Từ đang tiếp tục  hoàn thiện thủ tục để xây dựng Phật Điện làm nơi lễ bái tu tập cũng như nơi thờ phượng linh vị của mười phương Phật tử. Mặt dù trong giai đoạn xây dựng, nhưng nhà Chùa đã tổ chức các ngày lễ Phật giáo trọng đại, các khóa tu cho người ngoại quốc và các Phật tử xử dụng tiếng Anh. Khóa tu được các nhà sư danh tiếng về trực tiếp giảng dạy, chùa cũng đã đón tiếp các vị trưởng lão Hòa Thượng thuộc các truyền thống các nước đến chiêm bái Bộ Kinh Pháp Cú và các tác phẩm văn hóa Phật giáo nơi đây.
Tru da
Separator
TamINTRODUCTION:

Tâm Từ Temple is the shortened name for the Tâm Từ Metta Buddhist Heritage Garden and Meditation Center. Tâm Từ is translated as Compassion - the essence of Buddhism, the core of Buddhist teaching, and lies within the heart of each Buddhist disciple. Tâm Từ Temple was created in 2010 by Venerable Thích Pháp Chơn not only to practice Buddhist rituals, but more importantly as a means to introduce Buddhist teaching to the younger generations and to anyone who are interested in learning about Buddhist traditions and Vietnamese culture. The fundamental wish is to create an everlasting place for workship and a peaceful hiatus for our children through use of beautiful landscaping and Buddhist scriptures written in both English and Vietnamese.

* Annual Meditation Retreats with specific teaching from renowned meditation masters
* Annual celebrations including Lunar New Year, Vesak Day, Ullambana Festival, Lotus Festival, etc.
* Wedding ceremonies
* Funeral services & special prayers

(Please contact us for more information)

* 2018 Brochure 2018 Brochure Page 1 2018 Brochure Page 2